Ốp tamper-proof

Giá Liên Hệ

  • Ốp Tamper-Proof có khả năng ngăn truy cập vào thẻ Micro SD của BlackVue và cáp điện của camera sau
  • Phụ kiện tốt nhất để bảo vệ BlackVue của bạn giúp ghi lại hình ảnh xuyên suốt chuyến đi.
  • Sản phẩm tương thích với tất cả các loại camera hành trình ô tô Blackvue: DR650S, DR650GW, DR550GW.