Cập nhật Trình xem BlackVue và Trình xem Pro

Cập nhật Trình xem BlackVue và Trình xem Pro

Blackvue Việt Nam đã cập nhật Trình xem Windows BlackVue, Trình xem Mac BlackVue và Trình xem BlackVue Pro. Các phiên bản này thêm các cập nhật liên quan đến GDPR, bao gồm Chính sách bảo mật được cập nhật và một cách đơn giản để xóa tài khoản Cloud của bạn.

Hãy nhớ: Khi bạn xóa tài khoản Cloud của mình, tất cả những đăng ký camera bên dưới trong tài khoản của bạn sẽ không được đăng ký tự động và tài khoản của bạn không thể khôi phục được.

Lưu ý:

Trình xem BlackVue có sẵn trong các phiên bản Mac OS X và Windows: đây là trình xem "thông thường" mà hầu hết người dùng BlackVue sẽ cần. Nó bao gồm hai chế độ, chế độ Trình xem thẻ SD, để thay đổi cài đặt của Dashcam và xem lại các video đã quay sau khi kết nối thẻ microSD với máy tính của bạn và chế độ Trình xem trên đám mây để sử dụng các tính năng BlackVue Over the Cloud.

BlackVue Viewer Pro chỉ tương thích với Windows và bao gồm các tính năng Theo dõi dành cho người dùng có tài khoản Theo dõi BlackVue.

Bản cập nhật có gì mới

Trình xem Windows BlackVue (phiên bản 1.20)

1) Cập nhật GDPR của EU (Trình xem trên đám mây).
– Đã thêm chức năng "Xóa tài khoản" (trong Tài khoản> Cài đặt tài khoản> Xóa tài khoản).
– Chính sách bảo mật được cập nhật (trong Thông tin> Điều khoản và chính sách).

2) Đăng ký nhận thông báo đăng ký BlackVue hiển thị khi tạo tài khoản Cloud mới.

3) Thay đổi tự động tải lên trực tiếp (Tính năng trên đám mây):
– Tên được đổi thành "Tự động tải lên sự kiện".
– Menu Tự động tải lên được chuyển đến cài đặt Máy ảnh> Cài đặt Tự động tải lên sự kiện.

4) Khi ngôn ngữ được đặt thành tiếng Nhật, cài đặt mặc định được sửa đổi như sau:
– Múi giờ: GMT +9, Tắt đèn LED an toàn phía trước (Chế độ thông thường & chế độ đỗ xe), Đèn LED an toàn sau, TẮT LED Wi-Fi.
Mô hình liên quan: DR750S-1CH, DR750S-2CH, DR900S-1CH, DR900S-2CH.

Trình xem Mac BlackVue (phiên bản 1.21)

1) Cập nhật GDPR của EU (Trình xem trên đám mây).
– Đã thêm chức năng "Xóa tài khoản" (trong Tài khoản> Cài đặt tài khoản> Xóa tài khoản).
– Chính sách bảo mật được cập nhật.

2) Đăng ký nhận thông báo đăng ký BlackVue hiển thị khi tạo tài khoản Cloud mới.

3) Thay đổi tự động tải lên trực tiếp (Tính năng trên đám mây):
– Tên được đổi thành "Tự động tải lên sự kiện".
– Menu Tự động tải lên được chuyển đến cài đặt Máy ảnh> Cài đặt Tự động tải lên sự kiện.

4) Chức năng thông báo email đã thêm (Chỉ tài khoản theo dõi)
Tính năng này yêu cầu tài khoản Theo dõi đang hoạt động.

Để định cấu hình: Tài khoản> Cài đặt tài khoản> Thông báo qua email.

Tính năng này cũng có thể được cấu hình trong Ứng dụng BlackVue (phiên bản 2.73 trở lên) nếu bạn đăng nhập bằng tài khoản Theo dõi đang hoạt động.

Lưu ý: bạn vẫn sẽ cần phải sử dụng BlackVue Viewer Pro (chỉ dành cho Windows) để sử dụng tính năng Theo dõi Đội tàu như Geo-fence.

5) Khi ngôn ngữ được đặt thành tiếng Nhật, cài đặt mặc định được sửa đổi như sau:

– Múi giờ: GMT +9, Tắt đèn LED an toàn phía trước (Chế độ thông thường & chế độ đỗ xe), Đèn LED an toàn sau, TẮT LED Wi-Fi.

Những dòng sản phẩm liên quan: DR750S-1CH, DR750S-2CH, DR900S-1CH, DR900S-2CH.

BlackVue Viewer Pro (phiên bản 1.10)

1) Cập nhật GDPR của EU (Trình xem BlackVue Pro).
– Đã thêm chức năng "Xóa tài khoản" (trong Tài khoản> Cài đặt tài khoản> Xóa tài khoản).
– Chính sách bảo mật được cập nhật.

2) Đăng ký nhận thông báo đăng ký BlackVue hiển thị khi tạo tài khoản Cloud mới.

3) Thay đổi tự động tải lên trực tiếp (Tính năng trên đám mây):
– Tên được đổi thành "Tự động tải lên sự kiện".
– Menu Tự động tải lên được chuyển đến cài đặt Máy ảnh> Cài đặt Tự động tải lên sự kiện.

4) Thêm chức năng thông báo email (BlackVue Viewer Pro)

Tính năng này yêu cầu tài khoản Theo dõi đang hoạt động.
Để định cấu hình: Tài khoản> Cài đặt tài khoản> Thông báo qua email.
Tính năng này cũng có thể được cấu hình trong Ứng dụng BlackVue (phiên bản 2.73 trở lên) nếu bạn đăng nhập bằng tài khoản Theo dõi đang hoạt động.

5) Khi ngôn ngữ được đặt thành tiếng Nhật, cài đặt mặc định được sửa đổi như sau:

– Múi giờ: GMT +9, Tắt đèn LED an toàn phía trước (Chế độ thông thường & chế độ đỗ xe), Đèn LED an toàn sau, TẮT LED Wi-Fi.
Những dòng sản phẩm liên quan: DR750S-1CH, DR750S-2CH, DR900S-1CH, DR900S-2CH.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *